REIB OÜ

REIB juhtimissüsteem on arendatud toetudes ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi pőhimőtetele. Kvaliteedisüsteemiga on määratletud ja dokumenteeritud kvaliteedialane poliitika, kvaliteedialased eesmärgid ning tagatud, et neid järgitakse pidevalt ettevőtte kőikidel tasanditel.

REIB kvaliteedipoliitika eesmärgiks on tegevusstrateegia elluviimine läbi kvaliteedijuhtimise, tagada klientide rahulolu ettevőtte toodete ja teenustega ning ressursside efektiivne kasutamine.

REIB on oma töö tulemuste eest vastutav ja kliendi rahulolu tagav professionaalne meeskond.

Kuna REIB tegevus toimub osakonniti erinevates asukohtades, siis 2002. aastal viidi kvaliteedijuhtimine üle elektrooniliseks, koondnimetuse all REIB Andmebaas. Andmebaasi on vőimalik pidevalt modifitseerida vastavalt ettevőtte ja ühiskonna arengutele. Käesoleval ajal on enamus ettevőtte protseduure andmebaasis. Kőikidel töötajatel on selle kasutamiseks vastavate tasandite őigused. Andmebaasis on reaalajas jälgitav tehtavate tööde käik ja saab ennetada vőimalikke mittevastavusi alates pakkumuse tegemisest kuni tööde täieliku lőpetamiseni.

Tööde hankimise algallikate valimine toimub turu-uuringute spetsialistide poolt üldisest kommunikatsioonist, suhtlemisest kliendiga ja suunatud teabeallikatest.

Pakkumise ettevalmistamisel selgitatakse soovitava teenuse otstarve ja eesmärk, tingimused objektil ja tehnilised tingimused, objekti mahulised näitajad. Pakkumuses kajastatakse üldjuhul tööprogramm, tähtajad, hinnakalkulatsioonid ja tellijapoolsed lähteandmed.

Sissevőetud tööd kantakse andmebaasi, kust kőik asjaosalised saavad infot tööde käigu, ressursside ja tähtaegade kohta.

REIB poolt teostatavate tööde peamisteks toiminguteks on geodeetiliste ja geotehniliste mőőtmiste/uuringute tegemine, saadud tulemuste andmetöötlus ning tööde vormistamine. Selleks kasutatavate mőőtmis- ja uurimisseadmete korrasolek ja nende täpsusnőuetele vastavuse määramine (kalibreerimine) on toote kvaliteedi tagamise oluline tingimus. Kogu pőhivara ja kasutatav andmetöötluse tarkvara on kajastatud andmebaasi varahalduses.

Töö jaoks planeeritud kvaliteedinőuete täitmise eest vastutab projektijuht.

Ettevőttele mittesobiva tellimuse vastuvőtmist välditakse lähteülesande, tellimuse, pakkumuse vői lepinguprojekti ülevaatusega REIB vastava pädevusega töötajate poolt.

Töö valmimisel toimub selle väljastuseelne kontroll. Tööde lähtematerjalid ning aruanded arhiveeritakse.

Tööde arveldusdokumendid koostatakse andmebaasis. Arvete ja aktide kirjed on andmebaasis omavahel integreeritud. Nende andmete alusel toimub ka vőlgnike ohje ning laekumiste jälgimine ning statistika.

Kőik sisseostud, allhanked ning ka tulud kajastuvad andmebaasis nii osakonniti kui ettevőttes tervikuna reaalajas peetavas majandusarvestuse süsteemis, mis on firma operatiivse majandusliku juhtimise üheks olulisemaks vahendiks.