Märkimistööd on eelkőige teenus ehitajale, kel on ehitamiseks vaja teada rajatavate konstruktsioonide jm elementide täpset asukohta. Märkimine on seda keerukam tegevus, mida suuremaks ja keerukamaks muutuvad ehitised. Mitmed tööd tuleb teha 1...2 mm täpsusega. Selleks on tarvis täpseid ja kontrollitud geodeetilisi instrumente ning väljaőppega, ehitusgeodeesia kogemusega, täpseid ja hoolikaid geodeete. Nemad teavad, milliste meetoditega ja instrumentidega vajalik täpsus saavutatakse. Alati tuleb ka aru anda, et ükski mőőtmine, kasvői nanotehnoloogias, ei ole absoluutse täpsusega - ikka kaasneb mőőtmistega mingisugune viga. Vőtmeküsimus on vea suuruses.

Olulisim eeldus märkimistööde teostamiseks on korrektse, kehtiva ja kaasajal ka digitaalselt kättesaadava projektijoonise olemasolu. Praktikas esineb hulgaliselt probleeme, kus projekt ei vőimalda täpset märkimist kas siis ebatäpsete mőőtude vői ebakorrektse sidumisskeemi tőttu. Tihti juhtub käibele minema hoopiski projekti kehtetu versioon.

Märkimistööde täpsuse ja tulemuslikkuse huvides tuleb kasuks:

ehitusplatsi ettevalmistus märkimistöödeks. Kasvavasse metsa vői enne vundamendisüvendi kaevamist pole mőtet ülitäpseid märke välja panna. Telgede märkimiseks tuleb enne rajada kvaliteetne ja püsiv märktara.

suhtlus ehitaja ja geodeedi vahel, et ehitaja saaks üheselt aru, mis punkte pandud märgid tähistavad.

märkimistöödega arvestamine ka teiste objektil töötavate inimeste poolt, et ei sőidetaks masinatega üle märkide, et märkimistööde ajal ei toimuks ohtlikke vői vibratsiooni tekitavaid töid jne.

- ühel objektil ühe geodeesiafirma kasutamine vältimaks erinevus eri geodeetide koordinaatsüsteemide vahel.

REIB pakub Teile kőike seda, mis meist sőltub ja mida kaasaja mőőtmistehnika vőimaldab, et Teie ehitustööd laabuksid täpselt ja ilma tőrgeteta!

Tellimuse vői hinnaküsimise esitamiseks pöörduge:

Andrus Arming, tel 661 3742, andrus(at)reib.ee

Ülo Amor (Tartu - Lőuna-Eesti piirkond), tel 733 7140, ylo.amor(at)reib.ee

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon