Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ

Planeeringuid koostab REIB alates 2006. aastast. Oleme teinud kokku üle 30 üld- ja detailplaneeringu.

Meie planeeringute őnnestumise jaoks on oluline asjaolu, et geodeetilised alusplaanid valmivad enamalt jaolt REIB-i enda geodeetide poolt, mis tagab töö operatiivsuse ja kliendisőbraliku asjaajamise.

REIB-i planeerijatel on olemas ka geodeedi töökogemus, mistöttu nad suudavad töös maa-ala plaaniga hästi ette kujutada tegelikku olukorda. Tulemuseks on kvaliteetne ja ümbritsevasse keskkonda sulanduv planeering.

Vajadusel pakume kliendile kőiki planeeringute őnnestumiseks olulisi lisateenuseid:

- ehitusgeoloogilised uuringud

- dendroloogilised uuringud

- keskkonnamőjude hindamine

- katastrimőődistamine (ümberkruntimine vői kruntide jagamine)

- vertikaalplaneerimine

- müra, vibratsioonide, hüdrogeoloogia jm mőőtmised / uuringud

Kindlasti peab silmas pidama, et planeering on tuleviku kavandamiseks suunatud soovide ja kokkulepete fikseerimine vastavalt nőuetele, seadusaktidele, standarditele ja heale tavale. Planeeringu protsessi edukas kulg sőltub lisaks planeerijatele ka tellijate ja omavalitsuste ning teiste asjaosaliste institutsioonide ja isikute koostööst.

Täpsem info: Margus Saavik telefon 7337 140 vői mob. 5058 872 e-mail margus.saavik(at)reib.ee

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon